About

We hebben een nieuwe website! www.handshake.nu

Schermafbeelding 2015-06-02 om 09.28.46

HANDSHAKE is een project gericht op het innoveren van ons onderwijs om een duurzame relatie aan te gaan met de creatieve economie. 

HANDSHAKE wil een duurzame relatie opbouwen met de creatieve economie, omdat wij onze studenten willen voorbereiden op en toegang willen verschaffen tot die economie. Wij willen ons onderwijs daarom meer open stellen voor deze netwerkeconomie, waarbij de creatieve sector meer als co-producent van ons onderwijs opereert. Zowel de student als creatief ondernemer kan hier baat bij hebben.

IMG_2819 ACICE_Logo_liggend-1

Met het topsectorenbeleid worden onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gestimuleerd samen te werken. In dat kader is het Amsterdam Centre of Expertise Creative Industries opgericht, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Op de agenda van het Centre of Expertise staan 30 projecten die samen met het bedrijfsleven worden gerealiseerd, waar HANDSHAKE er één van is.

HANDSHAKE richt zich op het specifieke probleem dat de manier waarop wij ons onderwijs hebben ingericht slecht aansluit bij de manier van werken van professionals in de creatieve economie. Creatieve ondernemers opereren in een flexibele omgeving en in verschillende netwerken, waarbij voor elk project makkelijk nieuwe verbindingen worden gemaakt. Daartegenover staat ons onderwijssysteem met een onderwijsprogramma dat al ver van tevoren vast staat, een inflexibel rooster, periode/semester indelingen, duidelijk afgebakende projectbeschrijvingen, etc. Voor een duurzame relatie is onderwijsinnovatie noodzakelijk.

Flexibel

Als wij ons open willen stellen voor een intensieve samenwerking met de creatieve economie zal ons onderwijs flexibeler ingericht moeten worden.

Integraal

Voor een duurzame relatie zal de praktijk van de creatieve economie een integraal onderdeel moeten vormen van ons onderwijs en vice versa.

Interdisciplinair

Om de creatieve economie iets te kunnen bieden kijken we naar wat ons hele Domein Creatieve Economie (verschillende opleidingen op het gebied van Communicatie en Leisure) bij elkaar in huis heeft, niet naar specifieke opleidingen of afstudeerrichtingen.

IMG_4100 IMG_4104

HANDSHAKE wil een duurzame relatie opbouwen op basis van een wederzijdse waardetoevoeging. Wij denken dat Inholland professionals in de creatieve economie op twee manieren iets te bieden heeft, enerzijds in de vorm van kennis, anderzijds in de vorm van studenten die kunnen ondersteunen bij projecten. Studenten en docenten zouden creatieve ondernemers bijvoorbeeld in brainstormsessies kunnen helpen bij het opstellen van een business plan. Studentenpanels zouden bevraagd kunnen worden of een campagne van een culturele instelling aanslaat bij deze doelgroep. Studenten zouden kunnen helpen bij het organiseren van een evenement of klussen kunnen doen zoals een het bijhouden van een Facebook account. Aan de andere kant heeft ons onderwijs er veel baat bij als creatieve professionals een structurelere bijdrage aan ons onderwijs leveren. Er zijn nu gastcolleges door creatieve ondernemers en er worden stage- en afstudeerplekken aangeboden, maar er is nog geen integrale manier van samenwerking in het onderwijs, waarbij die waarde voor beide partijen op structurele basis wordt gerealiseerd. Dat is wat Inholland HANDSHAKE wil bereiken.

IMG_2574 IMG_2572

In 2013 zijn wij gestart met een pilot. Er zijn een reeks HANDSHAKE events georganiseerd als voorbeeld voor de manier waarop wij ons onderwijs in de toekomst zien. Deze HANDSHAKE events zijn te zien op deze weblog. Een aantal van deze events hebben plaatsgevonden in Broedplaats ACTA. Urban Resort verhuurt ruimte aan creatieve ondernemers in leegstaande kantoorpanden zoals het ACTA. Urban Resort stelt ruimte beschikbaar aan Inholland HANDSHAKE in het ACTA om als fysieke plek te gebruiken om het netwerk in de creatieve economie aan te leggen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s